Ana Sayfa   |   �ubelerimiz   |   Site Haritas�   |   �leti�im
TR | ENG
MoneyGram ile hesap a�madan d�nyan�n her yerine 10 dakika i�erisinde para g�nderebilirsiniz.
Viyabank Ltd.  |  444 VIYA (8492)
Genel M�d�rl�k: Muhtar Yusuf Galeria No:109 Lefko�a / Kuzey K�br�s
gm@viyabank.com
Copyright � 2014 Viyabank Ltd.
Designed & Powered by Medialife and Ata Bili�im
Konut almak veya evinizi geli�tirmek art�k �ok kolay. ��erisinde ya�amay� hayal etti�iniz, kira derdinden uzak, bah�eli veya bah�esiz, m�stakil veya apartman dairesi �eklinde bir konut muhakkak vard�r.  Ancak bu hayallerinizi ger�ekle�tirmek i�in yeterli birikiminiz olmayabilir.

Viyabank Ltd. sizleri mutlu k�lmak i�in ak�lc� ve b�t�enize uygun ��z�mler �neriyor.
�skonto kredisinde �nc� banka ile �al���n. TC m��teri �eklerinizi de iskonto edebilirsiniz. Ayl�k %1,67'den ba�layan faiz oranlar�yla. Rehin yok, ipotek yok. Siz kahvenizi yudumlarken nakidiniz haz�r.

Firman�z�n ticari i�lemlerden do�mu� ve hen�z vadesi gelmemi� ticari �ek ve senetlerinin nakde �evrilebilmesine imk�n veren kredi uygulamas�d�r.
Maa��n�z� bankam�za y�nlendirmeniz durumunda maa��n�z�n 40 kat�na kadar 96 ay vadeli taksitli kredi kullanabilirsiniz. �stelik maa��n�z�n 10 kat�na kadar kefilsiz ve sabit faiz imkan� ile. Kredi �denene kadar mevcut ekonomik ko�ullar ve para piyasalar�ndaki faiz oranlar� de�i�se bile kredinizin �deme plan� de�i�mez. Ek teminat ve ipotek gerektirmez.

Konut Kredisi
�skonto Kredisi
Taksitli Maa� Kredisi